Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z Witryny Internetowej zlokalizowanej pod adresem www.winnicazelazny.pl oraz powiązanych z nią usług.
2. Administratorem danych osobowych i Operatorem Witryny Internetowej jest firma Winnica Żelazny Katarzyna Żelazna, ul. Winna 8, Łaz 66-003 Zabór, NIP: 9730870072 – zwana dalej Usługodawcą.
2. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
1. Usługodawca oświadcza, że przetwarza wprowadzane dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.
3. Dane zbierane przez serwis
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności serwisu, tj. złożenia zamówienia.
2. Podczas rejestracji i składania zamówienia w serwisie Klient podaje w formularzu następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail.
3. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Usługodawcę dla celów
realizacji obsługi zamówienia oraz przez podmioty upoważnione przez Usługodawcę.
4. Podczas wizyty na Witrynie Internetowej automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:
o adres IP,
o data i czas wizyty na stronie,
o typ systemu operacyjnego,
o typ i wersja przeglądarki internetowej,
o adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę serwisu oraz inne dane przesyłane automatycznie przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak domena i hasło wyszukiwania).5. Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia, w tym przede wszystkim do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
6. Dane zbierane automatycznie służą m.in. do utrzymania sesji po zalogowaniu się oraz przechowywania zawartości koszyka. Dane te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
4. Pliki cookies
1. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, unikalny identyfikator oraz czas przechowywania.
2. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu:
o dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta,
o przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Klientów – analiza tych statystyk jest anonimowa,
o możliwości logowania do serwisu,
o możliwości przechowywania koszyka z zamówieniem,
o utrzymania logowania użytkownika oraz zawartości koszyka na każdej kolejnej stronie serwisu.
3. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików – sesyjne i stałe. Sesyjne plik cookies są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich zawartości.
4. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach używanej przeglądarki.
5. Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień dotyczących obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji serwisu.
6. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w ich instrukcjach obsługi lub na stronach ich producentów.
5. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych
1. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez serwis lub infolinię.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia konta w Witrynie Internetowej. Usunięcie Konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie danych Klienta oraz dostępu do historii jego zamówień.