Polityka prywatności

Użytkowniku, chcemy abyś korzystając z naszego serwisu czuł się bezpiecznie i w pełni
świadomy. Dlatego poniżej przedstawimy informacje na temat tego jakie dane zbieramy, w
jakim celu je zbieramy oraz jak długo będziemy je posiadać.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Winnica Żelazny Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, prowadząca działalność w miejscowości Łaz, ul. Winna
8, 66-003 Zabór, NIP: 9291866162, KRS: 0000553868.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi możesz kontaktować się z
Administratorem:
1 Pod adresem mailowym: winnicazelazny@gmail.com
2 Listownie pod adresem: Winnica Żelazny Sp. z o.o., ul. Winna 8, Łaz, 66-003 Zabór

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1 Kiedy złożysz zamówienie w naszym serwisie
Jakie dane zbieramy?
Imię, nazwisko, e-mail, telefon, pełny adres – miasto, kod pocztowy oraz miejscowość/ulica i
numer budynku oraz ewentualne dane do faktury – NIP oraz nazwa i dane firmy

Jaki jest cel przetwarzania danych?
W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać w kilku celach:
a) przyjęcia i realizacji złożonego zamówienia – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
b) realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym podatkowych i
rachunkowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jak długo będziemy przechowywać dane?
Twoje dane będą przechowywane do czasu realizacji zamówienia, a następnie przez okres
związany z obowiązkiem przechowywania dokumentacji rachunkowej, czyli w ciągu sześciu lat
od końca roku, w którym złożyłeś zamówienie oraz przez okres, w którym masz możliwość
dochodzenia roszczeń z tytułu zrealizowanego zamówienia.
Czy musisz podać swoje dane?
Podane danych w tym przypadku jest dobrowolne ale niezbędne, jeżeli chcesz żebyśmy mogli
zrealizować Twoje zamówienie.
2 Kiedy napiszesz do nas wiadomość elektroniczną (e-mail)
Jakie dane zbieramy?
Imię, adres mailowy oraz dane, które użytkownik może zawrzeć w treści wiadomości

Jaki jest cel zbierania danych?
W tym wypadku Twoje dane możemy przetwarzać w dwóch celach:
a) Jeżeli korespondencja jest związana ze złożonym następnie zamówienie to dane
będziemy przetwarzać w celu podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia
– art. 6 ust. 1 lit b RODO
b) Jeżeli korespondencja nie jest związana z zawartym zamówieniem to dane będziemy
przetwarzać w tzw. prawnie uzasadnionym celem a mówiąc bardziej prostym językiem
w celu utrzymania kontaktu z osobami odwiedzającymi serwis – art. 6 ust. 1 lit. f
Jak długo będziemy przechowywać dane?
Twoje dane będą przechowywane w zależności od celu:
a) W przypadku złożenia zamówienia – Twoje dane będą przechowywane przez okres
wskazany powyżej w pkt. 1.
b) W przypadku komunikacji z osobami odwiedzającymi serwis – przez okres 6 miesięcy
od ostatniej wiadomości lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych w tym celu.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych będą firmy, które wspierają Administratora w zakresie
funkcjonowania serwisu m. in. firma hostingowa.
Czy musisz podać swoje dane?
Podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli
odpowiedzieć na przesłaną przez Ciebie wiadomość.

3 Kiedy zaakceptujesz możliwość zbierania cookies (ciasteczek)
Jakie dane zbieramy?
– adres IP
– rodzaj przeglądarki, urządzenia i systemu operacyjnego
– ilość wejść na stronę naszego sklepu
– ruch na stronie sklepu
Jaki jest cel zbierania danych?
W tej sytuacji przetwarzamy Twoje dane w dwóch celach:
a) analitycznych i statystycznych czyli dla lepszego doboru usług do potrzeb naszych
klientów, ogólnej optymalizacji naszego serwisu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
b) oferowania Ci przez Nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w
tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Jak długo będziemy przechowywać dane?

Twoje dane będą przechowywane przez Administratora przez okres 5 lat od dnia ich zebrania
lub do czasu wyrażenia przez Ciebie wobec przetwarzania we wskazanych powyżej celach.
Odbiorcy danych
W tym zakresie dane mogą zostać przekazane do firm, które wspierają Administratora w
realizacji wskazanych celów. Ponieważ Administrator wykorzystuje Google Analitics i Facebook
Pixel, Twoje dane mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych czyli poza obszar Unii
Europejskiej.
Czy musisz podać swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne (każdy użytkownik może ale nie musi wyrazić zgody na
zbieranie plików cookies) ale niezbędne do tego abyś otrzymywał sugestie produktów i usług,
którymi możesz być zainteresowany.
4 Komu przekazujemy twoje dane
W celu realizacji zamówienia dane mogą być przekazane podmiotom trzecim.
W celu obsługi płatności będzie to: PayU S.A. z siedzibą główną w Poznaniu 60-166, ul.
Grunwaldzka 186, NIP: 779-23-08-495
W celu dostarczenia zamówionego towaru będzie to: firmy transportowe świadczące obecnie
usługę.

Jakie przysługują Ci prawa?

Przysługuje Ci prawo żądania:
a) dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) ich sprostowania (art. 16 RODO),
c) usunięcia (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
e) żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach,
chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i
wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

Co to są ciasteczka?

Nasza strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).
W przypadku naszej strony są to Google Analytics oraz Facebook Pixel. Pliki te umożliwiają Ci,
m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony jednak nie powodują zmian w ustawieniach
Twojego urządzenia. Informacje o tych plikach są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.
Jakie dane przetwarzamy?

Pliki cookies zbierają dane związane z Twoim urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i
Twoimi działaniami w naszej witrynie oraz identyfikatory reklamowe.
Czy możesz wpłynąć na zbieranie cookies?
Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia
użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa
urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której Państwo używają.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej.

Czy dokonujemy profilowania?

Twoje dane osobowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na profilowaniu tzn.
dopasowaniu oferowanych przez Nas treści marketingowych do Twojego zachowania.
Mówiliśmy o tym przy opisywaniu sposoby przetwarzania danych w zakresie plików cookies.

Deklaracja Administratora

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami